I Liceum z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego

I Liceum z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego
Rodzaj: liceum / Szkoła Publiczna
Strona: Przejdź na stronę placówki
e-mail: [email protected]
Tel.: (22) 839-48-13
Adres: ul. Alojzego Felińskiego 15 , 01-513 Warszawa

Opis:

Pierwsze ślady wskazujące na starania o powstanie I Liceum z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie sięgają roku 1930, kiedy to żoliborski oddział RTPD założył szkołę podstawową jako element realizacji swojego programu edukacyjnego. Szkoła Podstawowa w roku szkolnym 1934/1935 została przekształcona w Gimnazjum, wtedy też nadano mu imię Bolesława Limanowskiego.

Szkoła ta była wtedy pierwszą szkołą świecką, w której naukę pobierało potomstwo robotników i żoliborskiej inteligencji oraz dzieci bezrobotnych, które były zwolnione od opłat za edukację. Przełom w działalności gimnazjum Limanowskiego nastąpił po wyzwoleniu Warszawy, kiedy to władze oświatowe zdecydowały się na reaktywowanie jego działalności - tym razem jako szkoły średniej. Od roku 1957 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Limanowskiego działało jako szkoła państwowa, którą to 40 lat później przejęła gmina Warszawa - Centrum.

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Limanowskiego mieści się przy ul. Felińskiego 15 w dzielnicy Stary Żoliborz w Warszawie. Wśród Warszawskich Liceów nie wyróżnia się na tle rankingów ani w złą stronę ani w dobrą. Charakterystycznym punktem w jego pobliżu jest Pomnik I Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. Do Liceum bez trudu można dostać się nie tylko samochodem, ale i wybierając komunikację miejską - tramwajową (najbliższy przystanek tramwajowy mieści się na Placu Inwalidów - 300 metrów od szkoły) i autobusową. Odległość szkoły od najbardziej charakterystycznego punktu Warszawy - Pałacu Kultury i Nauki na Placu Defilad to zaledwie 4 kilometry.

Mapa:

Inne Placowki: