Technik Logistyk

Technik logistyk po zakończeniu szkoły zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem oraz kontrolowaniem towarów od producenta, poprzez magazyn do konsumenta. Dba również o przepływ informacji na temat organizowanej usługi, kontroluje na bieżąco zmiany prawne dotyczące przewozu materiałów oraz optymalizuje całą procedurę, tak aby była, jak najkorzystniejsza dla obydwóch stron. Zajmuje się również cenami usług, aby były jak najbardziej korzystne, dba o kontakty z Klientami i pilnuje terminów wykonywanych usług. W firmach najczęściej do niego należy wybór dostawców oraz odbiorców i decyzja o zakupach, na jakie decyduje się firma. Dba o stan magazynowy, obsługuje zamówienia, wydaje towary i organizuje transport, korzystając z programów informatycznych. Jest to często stanowisko decyzyjne, gdzie pracujący musi mieć dużą odporność na stres oraz wiedzę, jak najkorzystniej zorganizować dany proces. Logistyk powinien mieć szeroką wiedzę z zakresu marketingu, informatyki, transportu, finansów oraz znać podstawy prawa polskiego i europejskiego w zakresie przewożenia towarów i świadczenia usług.

Umiejętności, jakie nabywa technik logistyk podczas nauki to:

  • procesy logistyczne w planowaniu dostaw (ich organizacja i monitoring),
  • zarządzanie zakupami i stanem magazynowym,
  • organizacja pracy w magazynie oraz sprawy związane z gospodarką odpadami,
  • umiejętność rozwiązywania spraw administracyjnych związanych z procesem logistycznym.

Możliwości zatrudnienia:

Technicy logistycy po przeprowadzeniu analizy rynku są coraz bardziej potrzebni w różnych firmach i często szukani. Zajmują zazwyczaj średniego stopnia stanowiska, które mają charakter kierowniczy, decyzyjny i operacyjny. Dzisiaj, niemalże w każdej firmie potrzebna jest osoba zajmująca się logistyką. Najpowszechniej logistycy zatrudniani są w firmach logistycznych, handlowych, spedycyjnych i magazynach. Bardzo często pracują jako koordynatorzy sprzedaży produktów w firmach produkcyjnych, kierują transportem podzespołów czy zajmują się rynkiem zbytu. Logistycy często są przedstawicielami handlowymi, specjalistami do spraw sprzedaży lub prognozowania popytu i podaży, często odpowiadają za kontakt z Klientami. W firmach odpowiadają zarówno za transport, dystrybucję i kontakty z Klientami.

Zadaniami, z jakimi mogą się spotkać w zawodzie, jest zarówno przygotowywanie ofert handlowych dla Klientów, poprzez organizowanie transportu po prowadzenie rachunków za wykonywane usługi lub analizowanie kosztów dostawy i magazynowania.